- doeleinden, activiteiten en de doelstellingen van de vereniging.

EEN) Bevordering en ondersteuning van culturele uitwisseling met andere landen om culturele verrijking van de mensen met de uitwisseling van ervaringen, het verbeteren van de gewoonten en tradities van het verleden;
B) bevorderen en / of beheerder van de Gemeenschap, Publieke goederen en publieke of private Heritage met het oog op de doelstellingen en doelen van de vereniging na te streven;
C) verspreiding, ondersteunen en bevorderen’ milieu, solidariteit tussen de mensen en de civiele samenleving en de voorlichting van de consument;
D) Educatieve activiteiten te bevorderen, formatieve, recreatieve activiteiten voor de jeugd, ouderen, gehandicapten en kansarmen;
E) Bevorderen, organiseren en coördineren van evenementen, events, vergaderingen, conferenties, cursussen, seminars en workshops in harmonie met de doelstellingen van de;
F) Om de toegang tot het land voor stedelijke gemeenschappen te bevorderen(stedelijk of educatieve tuinen tuinen) en inkoopcombinaties en de aankoop formulieren “kies je eigen (producten bij nul km);
G) Bevorder gezamenlijke inkoop groepen en ethische financiën acties;
H) Creëer een netwerk van relaties tussen mensen, verenigingen, stichtingen, overheidsinstanties, scholen, gemeenschap, coöperaties en bedrijven om de principes te verspreiden en de doelstellingen van de te bereiken;
ik) Bevorder enige actie gepast of noodzakelijk worden geacht om de doelen en doelstellingen van de vereniging te bereiken.