- ändamål, aktiviteter och mål i föreningen.

en) Att främja och stödja kulturutbyte med andra länder för att kulturellt berika människor med utbyte av erfarenheter, öka de seder och traditioner från det förflutna;
B) främja och / eller är chef för gemenskapen, Kollektiva nyttigheter och offentliga eller privata Heritage för att fullfölja de mål och syften i föreningen;
C) Spridning, stödja och främja’ miljö, solidaritet mellan människor och det civila samexistens och gemenskap medvetenhet;
D) Att främja utbildningsverksamhet, formande, fritidsaktiviteter för ungdomar, äldre, handikappade och missgynnade personer;
E) främjande, organisera och samordna evenemang, händelser, möten, konferenser, kurser, seminarier och workshops i harmoni med målen för;
F) Att främja tillgången till mark för tätorter(stads- eller utbildnings trädgårdar trädgårdar) och inköps och inköpsformer “plocka din egen (produkter vid noll km);
G) Främja gemensamma inköpsgrupper och etiska finansiera åtgärder;
H) Skapa ett nätverk av relationer mellan människor, sammanslutningar, fundament, offentliga organ, skolor, gemenskap, kooperativ och företag att sprida de principer och uppnå målen för;
jag) Främja alla åtgärder som bedöms lämpligt eller nödvändigt för att uppnå de mål och syften i föreningen.